Informace

Pro zadávání příspěvků a jejich publikování platí aktuální INFORMAČNÍ ŘÁD města Modřice- interní směrnice č. 3/2019

Vkládání příspěvků zadavatelem přes webové stránky nahrazuje emailovou komunikaci.  
Zadání příspěvku je možné kdykoliv a uzávěrka zpravodaje je vždy poslední pracovní den v měsíci do 12 hodin.

Tištěný zpravodaj vychází po 20. dni příslušného měsíce. 

Vkládání inzerce do zpravodaje: www.mesto-modrice.cz, rubrika: podatelna, zasláním na email - lenka.ventrubova@mesto-modrice.cz

Ke všem formám příspěvků je nutné uvádět autora a zpětný aktuální kontakt na zadavatele.