Informace

Pro zadávání příspěvků a jejich publikování platí aktuální INFORMAČNÍ ŘÁD města Modřic- interní směrnice č. 3/2019

Vkládání příspěvků zadavatelem přes webové stránky nahrazuje e-mailovou komunikaci.  
Zadání příspěvku je možné kdykoliv a uzávěrka zpravodaje je vždy poslední pracovní den v měsíci ve 12 hodin.

Tištěný zpravodaj vychází po 20. dni příslušného měsíce. 

Vkládání nekomerčních příspěvků do zpravodaje: www.mesto-modrice.cz - zpravodaj (v rychlých odkazech) - vklad příspěvku - vložit příspěvek - PŘIHLÁŠENÍ - příspěvek nebo zasláním na e-mail: lenka.ventrubova@mesto-modrice.cz

Ke všem formám příspěvků je nutné uvádět autora a zpětný kontakt na zadavatele.
Pro komerční příspěvky a inzerce jsou informace pro vkládání uvedeny v rubrice INZERCE.